Høring: Arkiv - og museumsstrukturen i Agder

Åpen høring av rapport om arkiv- og museumsstrukturen i Agder. Høringsfrist er 1. mai 2024. 

Denne nettsiden vil bli avpublisert 1. juni 2024. Etter dette vil alle dokumenter stadig være tilgjengelig i vår offentlige journal, saksnummer 24/06477.