Fylkesutvalget

Fylkesutvalget består av 15 medlemmer, og velges av og blant fylkestingets medlemmer for fire år.

Fylkesutvalget 2023-2027. Foto - Klikk for stort bildeFra venstre: Beate Marie Johnsen (V), Jane Nystøl (KrF), Gro Bråten (Ap), Tore Vamraak Grobæk (H), Jorunn Lossius (KrF), Even Tronstad Sagebakken (Ap), Kristin Ljosland (Sp), Arne Thomassen (H), Erik Lindøe (H) Morell Høyer-Berntsen (SV), Kai Steffen Østensen (Ap), Unni Nilsen Husøy (FrP), Alf Erik Andersen (FrP), Ida Grødum (H), Andreas Arff (FrP) var ikke til stede da bildet ble tatt. Kjell Inge Søreide

Fylkesutvalget har et helhetlig og koordinerende ansvar for fylkeskommunens drift, og har et spesielt fagansvar for områdene økonomi, regionale utviklingsprosjekter og levekår.

Fylkesutvalget er:

  • fylkeskommunens planutvalg
  • klagenemnd etter forvaltningsloven for administrative enkeltvedtak
  • fylkeskommunens beredskapsutvalg
  • veistyresmakt for fylkesveier, jf. vegloven

Fylkesutvalget ledes av fylkesordfører Arne Thomassen (H)

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat. Vennligst benytt skjemaet under.