Fylkesutvalget

Klikk for stort bilde Jacob Johannes Buchard   

Fylkesutvalget har et helhetlig og koordinerende ansvar for fylkeskommunens drift, og har et spesielt fagansvar for områdene økonomi, regionale utviklings-prosjekter og levekår. De 11 medlemmene velges av og blant fylkestingets medlemmer for 4 år.

Fylkesutvalget er:

  • fylkeskommunens planutvalg
  • klagenemnd etter forvaltningsloven for administrative enkeltvedtak
  • fylkeskommunens beredskapsutvalg
  • veistyresmakt for fylkesveier, jf. vegloven

Fylkesutvalget ledes av fylkesordfører Arne Thomassen (H).

Møter i fylkesutvalget holdes for åpne dører, med mindre annet følger av

kommunelovens § 11.5 (ekstern lenke)

Se møteplan for fylkesutvalget, saker og medlemmer

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat. Vennligst benytt skjemaet under.

Skriv inn epost-adresse:Skriv inn epost-adresse:
Felt merket med * må fylles ut
Til toppen