Fylkesutvalget

Fylkesutvalget består av elleve medlemmer, og velges av og blant fylkestingets medlemmer for fire år.

Fylkesutvalget i Agder fylkeskommune. Foto. - Klikk for stort bilde Jacob Johannes Buchard

Fylkesutvalget har et helhetlig og koordinerende ansvar for fylkeskommunens drift, og har et spesielt fagansvar for områdene økonomi, regionale utviklingsprosjekter og levekår.

Fylkesutvalget er:

  • fylkeskommunens planutvalg
  • klagenemnd etter forvaltningsloven for administrative enkeltvedtak
  • fylkeskommunens beredskapsutvalg
  • veistyresmakt for fylkesveier, jf. vegloven

Fylkesutvalget ledes av fylkesordfører Arne Thomassen (H)

Møter i fylkesutvalget holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommuneloven.

Kommunelovens § 11.5

Møteplan for fylkesutvalget, saker og medlemmer

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat. Vennligst benytt skjemaet under.