Dette er Folkehelseundersøkelser (FHUS)

Folkehelseundersøkelser (FHUS) i fylkene gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet. 

Hva er folkehelseundersøkelsen (FHUS)

Folkehelseundersøkelsen er en befolkningsundersøkelse som er gjennomført i Agder to ganger, en i 2015 og en i 2019. Den blir gjennomført som et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og det enkelte fylke. Klikk på lenken nedenfor for å se hva Folkehelseinstituttet skriver om fylkeshelseundersøkelser.

Folkehelseinstituttet

Et viktig formål med undersøkelsene er å vurdere utvikling over tid, der man kan se på tidstrender innen fylket og på tvers av fylker. Undersøkelsen gjennomføres jevnlig også i andre fylker, nylig i Innlandet og Vestland. 

For å lese resultater og funn fra 2019, klikk på lenken nedenfor om Folkehelseundersøkelser i Agder. 

Folkehelseundersøkelser i Agder