Kontakt oss

Har du spørsmål til Folkehelseundersøkelsen, kontakt fylkeskommunen på e-post Folkehelseundersokelsen@agderfk.no