Kunnskapsgrunnlag

Folkehelsefeltet favner bredt, og arbeidet skal være basert på et godt dokumentert kunnskapsgrunnlag. 

Fylkeskommunen må ha et kunnskapsgrunnlag eller en oversikt for å vurdere helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylket. Kunnskapsgrunnlaget dannes av statistikk og forskning eksempelvis innen helse, oppvekst og levekår. Fylkeskommunen har egne nettsider med statistikk, analyse og kart. 

Les om statistikk, analyse og kart på våre nettsider.

I arbeidet med å samle informasjon om folkehelsen på Agder, samarbeider vi med kommunene, Universitetet i Agder, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og andre aktører. Fylkeskommunen har en egen avdeling for statistikk og analyse. Et samarbeid med dem kan gi en mulighet til å bearbeide og bruke data til å utvikle ny kunnskap og nye arbeidsmetoder.

Artikkelliste