Kunnskapsgrunnlag

Folkehelsefeltet favner bredt, og arbeidet vårt skal være basert på et godt dokumentert kunnskapsgrunnlag. 

Fylkeskommunen må ha et kunnskapsgrunnlag eller en oversikt for å vurdere helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylket. Kunnskapsgrunnlaget dannes av statistikk og forskning eksempelvis innen helse, oppvekst og levekår. Fylkeskommunen har egne nettsider om statistikk, analyse og kart med nyttige lenker om dette. 

Les om statistikk, analyse og kart på våre nettsider.

I arbeidet med å samle informasjon om folkehelsen på Agder, samarbeider vi med kommunene, Universitetet i Agder, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og andre aktører. Fylkeskommunen har en egen avdeling for statistikk og analyse. Et samarbeid med dem kan gi en mulighet til å bearbeide og bruke data til å utvikle ny kunnskap og nye arbeidsmetoder.