Oppvekst

Å skape trygge helsefremmende oppvekstmiljø er viktig. 

Oppveksten varer livet ut

Den fasen av livet som er mest avgjørende for et livsløp er barndommen, og jo tidligere i barndommen jo viktigere. Barn som opplever trygge voksne, som blir sett og anerkjent for den de er, opplever mestring i barnehage og skole. De barna vil være godt rustet til å kunne ivareta seg selv gjennom deltakelse i arbeidslivet. Oppvekstsektoren er en viktig arena for helsefremming. Fylkeskommunens rolle i dette arbeidet er i de videregående skolene, og i form av ulike prosjekter og tilskuddsordninger.

Artikkelliste