Alle skal med når Finansforbundet jobber med likestilling og mangfold

Finansforbundet ble sertifisert i Likestilt arbeidsliv i 2022, og i denne presentasjonen snakker de om sitt arbeid med likestilling og mangfold i en typisk mannsdominert bransje. 

En pådriver for mangfold

Finansforbundet er en arbeidsgiverorganisasjon, og deres arbeid med likestilling har god spredning blant deres medlemsbedrifter. De har utviklet likelønnsindikatorer og en verktøykasse alle bedriftene kan bruke i arbeidet, og dette har gitt resultater! 

-Finansforbundet er en pådriver for mangfold og legger vekt på å ansette mennesker for den de er, formidler HR sjef Beathe Wold og direktør Runar Wilhelm Henriksen. Innstillingen om at alle skal med ligger til grunn, samtidig har forbundet løftet frem viktigheten av å implementere aktive tiltak for å få til endringer i egen organisasjon. 

Se videoen for å høre mer om deres arbeid med likestilling!