Avigo – strukturert arbeid med mangfold og inkludering

Avigo vil sikre at de følger lovverket og kravet til likestilling, og gjennom sertifisering i Likestilt arbeidsliv mener Avigo de er blitt hjulpet til å strukturere arbeidet.

Avigo er en arbeids og inkluderingsbedrift, og de har et stort fokus på mangfold og inkludering. Gjennom arbeidsinkludering, utdanning og formidling av arbeidssøkere, gir Avigo mennesker økt livskvalitet og mulighet til å komme i, eller beholde jobb. De jobber tett på likestilling i Sør-Norge, og ønsket å gå foran som et godt eksempel ved å sertifisere seg i Likestilt arbeidsliv. Virksomheten ble sertifisert i 2022, og i denne filmen om Avigo forteller de hvordan sertifiseringen i Likestilt arbeidsliv har hjulpet de med å innarbeide bedre rutiner, slik at de kan jobbe strukturert med mangfold og inkludering for å unngå utenforskap.