Flere virksomheter slutter seg til sertifiseringen

Likestilt arbeidsliv  opplever en positiv etterspørsel.  Tromsø og Vennesla kommuner er to kommuner som ønsket seg et arbeidsgiververktøy hvor de kunne systematisere og jobbe helhetlig med mangfold og likestilling.

Likestilt arbeidsliv kan anses som likestillingens HMS. Gjennom sertifiseringen får virksomheter konkrete verktøy som kan gi konkurransefortrinn, bidra til mer bærekraftig virksomhetsstyring og styrket omdømme.

Likestilt arbeidsliv opplever at arbeidet for likestilling og diskriminering i virksomheter har utviklet seg over kort tid, hvor arbeidsgivere ønsker et verktøy der de kan systematisere og jobbe helhetlig med mangfold og likestilling, både internt i egen virksomhet men også utadrettet med gode likeverdige tjenester. Aktivitetsplikten og redegjørelsesplikten i Likestillingsloven tenker vi er en av grunnene til denne økte interessen. 

Tromsø og Vennesla kommuner er to av flere virksomhetene som inngikk avtale med Likestilt arbeidsliv i 2023. 

bilder av personer i Tromsø kommune - Klikk for stort bildeTromsø kommune: Frank Pedersen Solheim og Catrine Stenvold Øien , personal og organisasjon .

Vi trenger et verktøy for å oppnå de lovmessige kravene som stilles til blant annet ARP. Men hovedsakelig gir dette oss verktøy til å kartlegge de barrierene som hindrer et likestilt arbeidsliv. Gjennom dette arbeide og kartleggingen kan dette gi oss større mulighet til å beholde, mobilisere og utvikle vår viktigste ressurs, nemlig ansatte, sier Frank Pedersen Solheim, som er ansvarlig for sertifiseringen i Tromsø kommune.

Hildegunn Aasen Lundevold  som er ansatt ved organisasjonsseksjonen i Vennesla kommune mener at kommunen er bevisst  sin rolle om at ta vare på den enkelte ansatte. 

I Vennesla kommune er sertifisering etablert i egen arbeidsgiverpolitikk som et tiltak innenfor innsatsområdet mangfold og likestilling.   Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs og må forvaltes riktig. Vi må ha flere i arbeid og inkludere de som står utenfor, sier hun.

Hildegunn Lundevold, Vennesla kommune Vennesla kommune

Vennesla er i en tidlig fase i sertifiseringsprosessen og Hildegunn mener det viktigste nå i starten er å:  

  • Få en god oversikt over det vi har på plass, og oversikt over nødvendige tiltak vi bør prioritere.
  • Arbeid med ARP- rapportering.

Hildegunn opplever at Likestilt arbeidslivs digitale kompetanseprogram og dilemmatrening er nyttig. Dilemma gjør at vi får reflektert over ting vi kanskje ikke ville gjort i hverdagen. 

For nye virksomheter som er i startfasen med sertifisering råder hun at det settes av en ressurs som prosjektleder, særlig dersom organisasjonen er stor og samtidig anbefaler hun at virksomheten arbeider administrativt/overordnet i første fase i sertifiseringen. 

Her kan du se hvilke virksomheter som er en del av sertifiseringen Likestilt arbeidsliv.