Froland kommune igangsetter arbeid med sertifiseringen Likestilt arbeidsliv

Som attraktiv arbeidsgiver har kommunen mål om å jobbe for ett inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Kommunen er en av flere kommuner på Agder som inngår kontrakt med sertifiseringen Likestilt arbeidsliv.

logo Froland kommune

Eileen Kiste-Berg, Seniorrådgiver HR & Internkontroll i Froland kommune,  vil koordinere arbeidet og forankrer arbeidet i Kommuneplanen og Plan for Likestilling, inkludering og mangfold. 

Kommuneplanen og plan for likestilling, inkludering og mangfold 2020-2023 har som mål; «å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, med en mangfolds- og mestringskultur. Hvor Froland kommune skal være et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag. Froland er for Alle!»

Vi velger å bli sertifisert av Likestilt arbeidsliv, da dette gir oss mulighet for økt kompetanse og verktøy for å aktivt jobbe videre med vårt mål, og fortsatt være en attraktiv arbeidsgiver og viktig støttespiller i samfunnet,   Eileen Kiste-Berg.

Kommuneplan for Froland, samfunnsdel  2021 - 2033 (utgått lenke fjerne 6. mai 2024)

Likestilt arbeidsliv ønsker Froland kommune velkommen inn i sertifiseringen hvor vi ser fram imot å kunne jobbe sammen med kommunen med forbedringsområder, veiledning og kompetanse-program.