GE Healthcare er sertifisert i Likestilt arbeidsliv

GE Healthcare forbedrer konkurransekraft gjennom Likestilt arbeidsliv.

GE Healthcare samarbeider med kundene for å oppfylle helsevesenets største potensial gjennom banebrytende medisinsk teknologi, intelligente enheter og behandlingsløsninger og da trenger vi konkurransekraft, sier fabrikksjef Jon Gabriel Noddeland . Her er Likestilt arbeidsliv med på å styrke virksomhetens kvalitetshevende tiltak som igjen gir gode og fornøyde medarbeidere  - og det trenger vi.