IKEA er en pilot på likestilling- og mangfolds verdier

IKEA har en historie som er ett grunnlag for å jobbe med verdier som er forankret i Likestilt arbeidsliv

Merethe Kønningen, HR leder ved IKEA Sørlandet, fremhever IKEAs verdier der holdninger hos den ansatte er viktig. IKEA vil ta et samfunnsansvar og gjennom Likestilt arbeidsliv har de fått verktøy, handbok og kompetanse som gjør arbeidet lettere. I filmen presenterer Merethe hvorfor dette er viktig.