Kristiansand kommune jobber i bredden med likestilling og mangfold.

Når Kristiansand jobber med Likestilt arbeidsliv er dette en del av et felles løft i en ny kommune , for mangfold og likestilling. 

Rådgiver Hanne Kro Sørborg jobber i Kristiansand kommune med å fremme likestilling, inkludering og mangfold. Kristiansand kommune har vært med helt fra starten som pilotkommune inn i Likestilt arbeidsliv, og blei førstegangs sertifisert i 2018. Kristiansand kommune jobber i bredden med likestilling og mangfold, hvor fokus er en By for alle, flere hender i arbeid innen helse og omsorg som betyr flere på heltid og i nærværsarbeid, samtidig som kommunen skal jobbe for å gi flere av de gruppene som står utenfor arbeidslivet en jobb å gå til.  En ny sammenslått kommune, med 9000 ansatte må jobbe vidt og bredt for å nå alle ansatte for at likestilling og mangfold skal etableres i nye systemer, hos ledelsen og kollegaer. Her kan du se en film hvor Hanne presenterer kommunens likestilling og mangfoldsarbeid.