Likestilt arbeidsliv bidrar til ny ledelsessystemstandard innen mangfoldsledelse

En ny ledelsessystemstandard innen mangfoldsledelse skal utarbeides og baseres i hovedsak på NS 11201 (ledelsessystemer for mangfold)  og standarden til sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv. 

Arbeidet med en ledelsessytemstandard innen mangfoldledelse skal danne grunnlaget for en ny ISO-standard. Dette ble klart etter at det norske forslaget fra Standard Norge, ble stemt over av 33 land i ISO. 16 land har allerede sagt at de vil delta aktivt i arbeidet. En arbeidsgruppe, WG 11,  skal opprettes for arbeidet, hvor Standard Norge har sekretariatsansvar. I dette arbeidet er Agder fylkeskommune ved Likestilt arbeidsliv invitert inn for å bidra med kunnskap. 

En slik standard kan brukes som basis for sertifisering både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med ny standard, krav og en veileder starter opp våren 2024 og vil ta opptil 36 måneder.

Å delta i dette arbeidet er en kvalitetserklæring av mange års arbeid  i Agder for å etablere sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, noe som vil gi sertifiseringen en et løft videre , ikke minst i forhold til nasjonal utvikling, sier leder for ordningen, Patricia Sandnes Hartmann.