MHWirth ønsker å lære mere gjennom Likestilt arbeidsliv

MHWirth jobber på lag med de ansatte for å bli god og bedre

MHWirth forholder seg hver dag til ulike kulturer, ulike språk, ulike livssyn, ulike verdigrunnlag og akkurat derfor er det spennende å jobbe med Likestilt arbeidsliv, sier Senior Vice President Bjørg Hansen. MHWirth er inne i et grønt skifte og ønsker å rekruttere flere gode hoder. Som en mannsdominert arbeidsplass ønsker de seg flere kvinner og vil rekruttere annerledes . Likestilt arbeidsliv kan blant annet gi oss den kompetansen, sier Bjørg.  Her kan du se filmen fra MHWirth da de presenterte seg under Likestilt arbeidslivs arrangement på Arendalsuka.