NAV Agder går foran som eksempel

“Å hjelpe arbeidsgivere med å se verdien av inkludering og mangfold er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt”, sier Eivind Vedal, direktør i NAV Agder.

Vi startet arbeidet med å bli en Likestilt arbeidsliv bedrift for å sikre at vi selv var et godt forbilde og praktiserer det vi oppfordrer andre arbeidsgivere til, sier Eivind Vedal, direktør i NAV Agder, under sertifiseringssermonien 2022.

I filmen forteller Vedal at NAV Agder jobber kontinuerlig for å bidra til at arbeidsgivere skaper likestilling og mangfold i  den enkelte virksomhet.  De ønsket å gå foran som et godt eksempel i sin rolle som en betydelig arbeidsgiver, og ville derfor bli sertifisert.

NAV Agder ble sertifisert i Likestilt arbeidsliv i 2022.  I videoen forteller de om hvorfor de synes det er viktig å jobbe med likestilling og mangfold, og hvordan de har jobbet med prosessen opp mot sertifiseringen.