Nye Veier skaper gode resultater gjennom en inkluderende kultur og rekruttering av lærlinger

Nye Veier AS ble sertifisert i Likestilt arbeidsliv i 2023, og i denne presentasjonen formidler kommunikasjonsrådgiver Henrik Kyte Assmann hvordan de har jobbet med mangfold og likestilling i sin sertifiseringsprosess. 

Økt bevissthet var en av hovedgrunnene til at Nye Veier ønsket å sertifisere seg i Likestilt arbeidsliv. Deres bransje er relativt homogen med mange hvite menn, og de ville derfor jobbe med å skape en inkluderende kultur og verdsette ulike perspektiver. I sitt arbeid har de blant annet arrangert en mangfolds-uke og har satt ekstra fokus på læringer. Nye Veier har stilt krav om antall læringer på 7% når de bygger veier, og dette har gitt resultater! 

Se videoen for å høre mer om Nye Veier sitt arbeid med mangfold og likestilling!