Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv er vesentlig i fremtidens arbeidshverdag

Prosjektleder i Likestilt arbeidsliv, Patricia Hartmann, holder innlegg på nasjonal HR-samling Agder fylkeskommune /Camilla Fedog Fremtidens arbeidsformer var temaet på den nasjonale HR-samlingen fra onsdag 3. til fredag 5. november. Samlingen fant sted på Dyreparken Hotell, og hadde deltakere fra fylkeskommunene i hele Norge. Her deltok også Likestilt arbeidsliv, hvor prosjektleder Patricia Hartmann holdt innlegget Bærekraftig virksomhetsstyring - Sosial bærekraft gjennom Likestilt arbeidsliv  

Likestilt arbeidsliv og bærekraftig virksomhetsstyring

Å arbeide med Likestilt arbeidsliv, er å arbeide med sosial bærekraft på arbeidsplassen. Siden restriksjonene som følge av pandemien ble innført 12. mars 2020, har mange av oss arbeidet mye på hjemmekontor. Vi har utvidet vår digitale kompetanse, og vi har lært oss å arbeide på nye måter. Hvilken betydning vil dette få for fremtidensDyreparken i klart høstvær under samlingen Agder fylkeskommune /Camilla Fedog    arbeidsliv? Det er mye som tyder på at arbeidslivet i fremtiden, i varierende grad, vil fortsette å preges av digitale møter, hjemmekontor og fleksible arbeidssteder og -måter, til tross for at vi ikke har restriksjoner som krever det lenger. Hvordan dette skal foregå, og hva som blir spesielt viktige HR-områder i tiden fremover, ble diskutert og jobbet med på samlingen. Det å ta konkrete grep for å sikre et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø i fremtidens arbeidsliv, er en viktig del av dette, i en tid der mange ledere ikke lenger ser sine ansatte fysisk på kontoret hver dag. Her kan Likestilt arbeidsliv spille en viktig rolle.

Konkrete arbeidsgiververktøy 

Hartmann understreker at Likestilt arbeidsliv tilbyr konkrete og forskningsbaserte arbeidsgiververktøy, for nettopp bærekraftig virksomhetsstyring og verdibasert ledelse. Ved å ta disse verktøyene i bruk, legger arbeidsgiver til rette for utvikling og en kulturendring innad i virksomheten. Dette er lønnsomt, så vel som et viktig og praktisk bidrag til et godt arbeidsmiljø. Arbeidet er i stor grad også lovpålagt etter styrkingen av Aktivitets- og redegjørelsesplikten i 2020. Prosjektlederen sier følgende:

Utgangspunktet til verdibasert ledelse er kulturen og de menneskelige verdiene i virksomheten. HR utvikler seg i retning av å dreie seg om «kommunikasjon- og informasjonssamfunns-samvittighet", med fokus på god kultur, normer og verdier i virksomheter i en tid hvor det digitale spiller en større rolle.

Til toppen