Sparebanken Sør – verdier må eies og forvaltes av alle ansatte

I filmen forteller HR-rådgiver Isabelle Johannessen Golf, Sparebanken Sør, hvordan banken har organisert arbeidet og hvordan de jobber med sertifiseringen Likestilt arbeidsliv.

Portrett av en kvinne. Foto. - Klikk for stort bildeIsabelle Johannessen Golf, rådgiver i Sparebanken Sør Agder fylkeskommune

I banken har vi valgt oss verdiene stødig, engasjert og framtidsrettet, fordi de er viktige for vår identitet og for å bygge kultur. Å jobbe målretta er viktig for å bli bedre. Verktøyet i Likestilt arbeidsliv hjelper oss med å få satt ting i system, og kompetansen vi får gjennom Likestilt arbeidsliv er med på å styrke oss i arbeidet på våre verdier for banken. Likestilt arbeidsliv gir oss kompetanse som er direkte retta inn mot våre satsningsområder, vår misjon er sammenfallende med Likestilt arbeidslivs innsatsområder. Dette er «walk the talk». HR rådgiver Isabelle Johannessen Golf, Sparebanken Sør.

Sparebanken Sør har ett eget Likestilling- og mangfoldsutvalg som har ansvar for og jobber konkret med sertifiseringen Likestilt arbeidsliv. Det er viktig å nå ut til alle ansatte i arbeidet med sertifiseringen og det er en målsetting for banken at en gjennom dette utvalget jobber i bredden slik at Likestilt arbeidsliv blir forankret i hele virksomheten.

Isabelle fremhever blant annet arbeidet med innsatsområdet rekruttering i Likestilt arbeidsliv hvor hun mener at banken har økt ledelsens bevissthet om å rekruttere mer mangfoldig. Noe som har resultert i at banken har nådd langsiktige mål om en mer likestilt og mangfoldig organisasjon. Andre viktige områder banken jobber med er likelønn og rekruttering av kvinner til lendende stillinger.

Likestilt Arbeidsliv logo. Illustrasjon - Klikk for stort bilde