Større mulighet for kommuner til å ansette personer som står utenfor arbeidslivet.

Et saklig unntak  fra kvalifikasjonsprinsippet, for personer med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer, vil kunne hjelpe flere som står utenfor inn i arbeidslivet.

bilde av rullestolbruker - Klikk for stort bildebilde funksjonsvariasjon AdobeStock

Det er et normativt krav og en nasjonal prioritert målsetning om mangfold i arbeidslivet, om at alle som kan og vil jobbe skal få mulighet til det. Men det er likevel usikkerhet knyttet til kvalifikasjonsprinsippets handlingsrom og flere rekrutteringsansvarlige i kommunesektoren sier at det kan være en utfordring å rekruttere mangfoldig . Kravet om å rekruttere mangfold og speile befolkningen i samfunnet og kravet om å følge kvalifikasjonsprinsippet, kan komme i konflikt.

Kvalifikasjonsprinsippet er fortsatt hovedregelen. Kvalifikasjonsprinsippet er et ulovfestet prinsipp som innebærer at det er den best kvalifiserte søkeren som skal ansettes i en ledig stilling. Kvalifikasjonsprinsippet bygger på grunnleggende og ulovfestede prinsipper om likebehandling, rettferdighet og saklighet i ansettelsesprosessene i offentlig sektor. 

Prinsippet, som har lovs rang, skaper noen utfordringer for kommuner og fylkeskommuner når de skal ansette personer som står utenfor arbeidslivet. Men – det finnes muligheter!  

KS har ønsket å senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet i kommunal sektor for personer med nedsatt funksjonsevne og fravær fra arbeid, utdanning og opplæring, derfor har KS anmodet Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å finne løsninger slik at dette kan bli regulert. Svar fra departementet hatt gitt kommunene rammer som som gjør det mulig å  gjøre unntak.

Saklige unntak for personer med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer:

  • Mulighet for midlertidig ansettelse i traineeordning i inntil to år for samme gruppe som nevnt over.
  • Mulighet til fast ansettelse uten utlysning av deltakerne i traineeprogrammet etter endt traineeprogram.
  • Mulighet til å ansette midlertidig med lønnstilskudd i to år uten utlysning for samme gruppe som nevnt ovenfor.


På KS nettsider kan du lese mer om unntak fra kvalifikasjonsprinsippet og se et digitalt webinar om hvilke utvida rammer som nå gir offentlig sektor et større handlingsrom.
 

LIkestilt Arbeisliv. Logo - Klikk for stort bilde