Storslått besøk fra Innlandet

Likestilt arbeidsliv og Agder fylkeskommune har hatt gleden av å ha en stor gjeng fra Innlandet fylkeskommune på todagers studiebesøk.

Gruppebilde av Likestilt arbeidsliv og Innlandet fylkeskommune - Klikk for stort bildeProsjektleder Patricia Hartmann og Prosjektrådgiver Ann Jørgensen med gruppen fra Innlandet fylkeskommune, Fylkestinget, Statsforvalteren Innlandet, NAV og NHO Tessy C. Bønsnæs    

Innlandet fylkeskommune tok turen sørover for å få en grundig orientering om sertifiseringsordningen, samarbeidet med næringslivet og innsikt i det praktiske arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold på Agder. Det faglige programmet dreide seg derfor om utfordringene i regionen vår, utviklingen og implementeringen av Likestilt arbeidsliv og erfaringene ulike virksomheter har gjort seg gjennom sertifiseringsreisen. 

Vi har en utfordring med utenforskap i Innlandet, og dette er noe som vi må gjøre noe med. Vi vet hva vi ønsker å oppnå, men vi vil utforske hvilke strategier og metoder som gir mest effekt, fortalte Mostafa Pourbayat, fasilitator for turen og rådgiver fra Samfunnsutvikling i Innlandet fylkeskommune.  

Bilde av Kristine Warp, HR-leder i Dyreparken - Klikk for stort bildeKristine Warp, HR-leder i Dyreparken Tessy C. Bønsnæs

Blant virksomhetene som delte av sine metoder, tiltak og lærdommer var Statsforvalteren i Agder, NAV Agder, Agder Energi og Kristiansand Dyrepark. Dyreparken ble resertifisert som likestilt virksomhet høsten 2021. Etter spørsmål om hvilke utfordringer de har hatt, la de ikke skjul på at arbeidet med sosial bærekraft kan være krevende. Samtidig ble det understreket at det må prioriteres som en strategisk satsning på samfunnsansvar, organisasjonsutvikling og ikke minst, omdømmebygging. 

Vi har mange unge medarbeidere. De kommer fra det man kaller Generasjon Z, og de er ekstremt opptatt av bærekraft, likestilling og mangfold. Det er en av grunnene til at vi må være gode på dette. Klarer vi ikke det så mister vi antageligvis ganske mange av de unge ansatte som vi trenger, sa Kristine Warp, HR-leder i Dyreparken.

Fokus på inkludering 

Oppgaveløsing i grupper - Klikk for stort bildeVegard Riseng (Fylkestinget), Jon Bernt Hansen (NAV Innlandet) og Turid Lie (Næringsutvikling, Innlandet fylkeskommune) Tessy C. Bønsnæs Politiker Vegard Riseng fra Fylkestinget kunne fortelle at det jobbes målrettet med tre regionale planer i Innlandet, et for klima, energi og miljø, et for samfunnssikkerhet og et for inkludering. Regional plan for det inkluderende Innlandet skal bidra til at Innlandet fylkeskommune oppleves som et åpent og likestilt samfunn for alle, både økonomisk, sosialt, kulturelt og etnisk. 

Et inkluderende arbeidsliv er nøkkelfaktoren som skal sikre dette ettersom Innlandet er et av fylkene med lavest andel av den yrkesaktive befolkningen i arbeidsstyrken.  

 «Dette besøket var viktig for oss. Vi trenger å få flere i arbeid og så at de prosjektene som er igangsatt knyttet til Likestilt arbeidsliv er veldig relevante. Så vi kom rett og slett for å lære, og skal ta med oss erfaringene herfra videre inn i våre egne diskusjoner og prosesser,» avsluttet Vibeke Gropen, Samfunnsutviklingsleder i Innlandet fylkeskommune.

Til toppen