Trøndelag fylkeskommune har sertifisert seg i Likestilt arbeidsliv

Onsdag 7. juni ble Trøndelag fylkeskommune den andre fylkeskommunen i Norge sertifisert i «Likestilt arbeidsliv». Tidligere er Agder fylkeskommune sertifisert.

Gruppebilde av flere personer. Foto. - Klikk for stort bilde(F.v.) Monica Haaseth, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Odd-Inge Strandheim, seniorrådgiver seksjon regional kompetanse, Bjørn Aspaas, hovedverneombud, Tanya Skjønshaug, sertifisør under opplæring, Frøydis Sund, sertifisør i Likestilt arbeidsliv fra Likestillingssenteret og Marit Moldjord, prosjektleder og seniorrådgiver ved seksjon organisasjon i Trøndelag fylkeskommune. Agder fylkeskommune

Dette er en del av Agder fylkeskommunes strategi for sertifiseringen Likestilt arbeidsliv, da en i 2023 vedtok å utvide sertifiseringen til en nasjonal ordning for private og offentlige virksomheter. 

Trøndelag fylkeskommune har cirka 4500 medarbeidere, og mange arbeidsplasser som er spredt over et stort geografisk område. For å kunne jobbe strategisk med likestilling, inkludering og mangfold må hele organisasjonen dra i samme retning.  

30. august i 2021 ble det derfor besluttet å sette i gang prosjektet «Likestilt arbeidsliv».

– Arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold er viktig for fylkeskommunen og Trøndelag på mange måter, og for landet for øvrig. Det forebygger utenforskap og bidrar til å tette gapet mellom behovet for og tilgangen på arbeidskraft og kompetanse. Dessuten tror jeg vi blir bedre mennesker hvis vi får et større mangfold rundt oss, sier organisasjonsdirektør og prosjekteier, Knut Erik Ballestad. 

Gjennom prosjektet skal fylkeskommunen jobbe for å unngå usaklig forskjellsbehandling innenfor alle diskrimineringsgrunnlagene i loven: 

  • Kjønn
  • Graviditet, fødsel, foreldrepermisjon og adopsjon
  • Omsorgsoppgaver
  • Etnisitet
  • Religion og livssyn
  • Funksjonsnedsettelse
  • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
  • Alder
  • Kombinasjoner av disse

16. august vil Trøndelag fylkeskommune delta på Arendalsuka på Likestilt arbeidslivs Sertifiseringsseremoni sammen med andre sertifiserte virksomheter. 

Trøndelag fylkeskommunes har skrevet om saken på eget nettsted.

Løfter likestillingsarbeidet til et nytt nivå

Vi gratulerer!

Logo for Likestilt Arbeidsliv - Klikk for stort bilde