Veas sertifiseres i Likestilt arbeidsliv

Veas tenker at en sertifisering i Likestilt arbeidsliv er en forutsetning for å lykkes med egne mål.

I filmen kan du bli kjent med Veas som renser avløpsvannet fra innbyggerne i Oslo, Asker, Bærum og Nesodden kommune og er Norges største renseanlegg.

Som offentlig eid bedrift vil Veas bidra til et bærekraftig samfunn, hvor Veas  tenker at sertifiseringen vil kunne tiltrekke seg attraktive jobbsøkere, samarbeidspartnere og leverandører. Det vil også kunne styrke vår interne stolthet.