Slik blir din virksomhet sertifisert

Likestilt arbeidsliv er sertifiseringsordningen for deg som ønsker konkrete verktøy for å jobbe strukturert og strategisk med likestilling, inkludering og mangfold i egen virksomhet.

Gjennom sertifiseringsprosessen får du tilgang til rådgivning, maler og workshop-verktøy, kompetansehevende kurs, samt fagsamlinger i et nettverk av Likestilt arbeidsliv-virksomheter.

Sertifiseringsprosessen

Ved å ta i bruk Likestilt arbeidslivs verktøykasse vil du effektivt kunne kartlegge og iverksette tiltak som vil gjøre din virksomhet mer konkurransedyktig og likestilt. Sertifiseringsprosessen kan foregå i opptil 2 år, men løpet skreddersys utfra virksomhetens spesifikke behov. Mange velger å intensivere arbeidet, og blir sertifisert raskere.