Aktivt nettverk for hydrogen i Agder

Agder fylkeskommune har sammen med flere andre aktører stått i spissen for å etablere et hydrogennettverk. Nå skal det blant annet etableres en hydrogenfabrikk i Kristiansand.

Prosjektleder Tanja Erichsen i Agder H2 Nettverk. - Klikk for stort bildeProsjektleder Tanja Erichsen i Agder H2 Nettverk var vertskap for nettverksmøte om hydrogensatsing i Agder. GCE NODE

I løpet av to måneder har 67 selskaper blitt medlemmer i det nye Agder-hydrogennettverket.

– Interessen er overveldende, og Agder fylkeskommunes engasjement har vært helt avgjørende i startfasen av dette nettverket, sier prosjektleder Tanja Erichsen.

Fredag 20. januar var Erichsen vertskap for det andre H2 Agdernettverksmøtet på Fagskolen i Agders campus i Grimstad. Foredragsholdere var blant annet representanter for Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder, Umoe Advanced Composites, Otechos, H2House, Norce, Skeie Eiendom og Fagskolen i Agder.

Hydrogenfabrikk i Kristiansand

I fjor sommer fikk fem steder i Norge tilskudd til å bygge en hydrogenfabrikk. På Fiskå i Kristiansand skal den eneste fabrikken sør for Florø etableres. Agder H2 Nettverk har på kort tid fått 67 medlemsbedrifter.

Regionale aktører, både offentlige og private, har veldig raskt blitt veldig støttende og engasjert i hydrogen.

Viktig med samarbeid mellom mange aktører

Partnere i Agder H2-nettverket er GCE NODE, Greenstat, Nikkelverket, Agder Energi, Universitetet i Agder, NORCE, Agder fylkeskommune og Business Region Kristiansand. Prosjektet drives av GCE NODE og støttes av Sørlandets Kompetansefond.

– Vi er veldig opptatt av å bygge kompetanse innen hydrogen sammen med både akademiske partnere og bransjeaktører, sier Erichsen.

Kart som viser Jyllandskorridoren  - Klikk for stort bildeJyllandskorridoren - transportkorridor mellom det kontinentale Europa og Norge Vestfold og Telemark fylkeskommune

Jyllandskorridoren

Vidar Ose er prosjektleder i Agder fylkeskommune, som har vært en av pådriverne for å få i gang Agder H2 Nettverk. Han ser hydrogensatsingen i sammenheng med utvikling av den såkalte Jyllandskorridoren for transport mellom kontinentet og Norge.

– Det er en milepæl at vi har fått statlig støtte til etablering av hydrogenfabrikk i Kristiansand. Vi ønsker at hydrogen skal bli en foretrukket energibærer, i første rekke for sjøtransport. Vi har et mål om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane, sier Ose.

Les mer om Jyllandskorridoren her.