Grønn Jyllandskorridor

Jyllandskorridoren er et transportnett som forbinder Sør-Norge, Vest-Sverige og Jylland med det europeiske kontinent via ferger. 

Korridoren representerer den korteste transportveien til kontinentet og kobler Norge på EUs transportnettverk. Den fungerer også som en viktig avlastning til korridoren over Oslo-Gøteborg. Korridoren er ellers viktig for næringslivets transporter både i Norge og Danmark.

Prosjektets mål

Målet for prosjektet er å utvikle bærekraftig og effektiv transport i korridoren. Prosjektet har arbeidspakker for multimodal løsninger, bærekraftig drivstoff, og benchmarking og posisjonering.

Partnere

Prosjektets partnerskap består av regionale myndigheter, kommuner, havner, terminaloperatører, transportoperatører, produsenter og distributører av bærekraftig drivstoff og energi, samt næringslivsorganisasjoner/klynger i Agder, Vestfold og Telemark, Nordjylland og Midtjylland.

Norsk prosjekteier er Agder fylkeskommune. Leder av prosjektet er Region Nordjylland.

Forventede resultater fra prosjektet

  • Beregning av korridorens klimaavtrykk og sosioøkonomiske effekter.
  • Forslag til og test av nye og/eller forbedrede transportløsninger på vei/jernbane og sjø mellom Norge og Danmark. Handlingsplan for å fjerne flaskehalser i infrastrukturen for jernbane, vei, sjø og alternative drivstoffer i et grenseoverskridende perspektiv.
  • Test av løsninger/metoder for å redusere utslipp fra sjøfart, bane- og veitransport.
  • Forslag til avtaler mellom Danmark og Norge (evt. også Sverige) om oppgradering av transportinfrastruktur på vei, bane og sjø, samt for alternative drivstoff.
  • Avtaler med aktører om videre dialog og samarbeide, eventuell etablering av en permanent utviklingsplattform for korridoren som involverer myndigheter, havner, transportoperatører og vare-eiere i næringslivet.

Budsjett

Norsk bidrag: 1.024.772 EUR. Medfinansiering 512.386 EUR. 

Total 2.437.732 EUR

Opplasting av container. Foto - Klikk for stort bildeOpplasting av container på Sørlandets godsterminal Langemyr i Kristiansand. Vidar Ose, Agder fylkeskommune