Støtte til elbilladere for reiselivsnæringen

Nå kan reiselivsaktører søke om tilskudd til ladere for elbil.

Se siste utgave av mobilitetsnytt, som handler om elbilladere til reiselivsnæringen i Agder.

Elektrifisering av bilparken er et av satsingsområdene for å nå målene om klimaomstilling. Det skal være praktisk å kjøre elbil i hele fylket.

Nå ønsker Agder fylkeskommune å tilby støtte til reiselivsaktører som vil etablere et ladetilbud for reisende som oppholder seg over lengre tid (minimum 3 timer) ved turistattraksjon/opplevelsessenter eller overnattingsplass.

Hvem kan søke?

Ordningen er for reiselivsaktører som vil sette opp normalladebokser for besøkende. Ladeoperatører kan også søke på vegne av aktører i reiselivsnæringen.

Det blir gitt tilskudd til 10.000 kroner per ladeuttak. Laderne skal være universelt utformet slik at bl.a. rullestolbrukere når opp til laderne.

Les mer og søk

Tilskudd til elbilladere for reiselivsnæringen i Agder