Agder folkemusikkarkiv

Agder folkemusikkarkiv sitt hovedmål er å bidra til at de rike folkemusikktradisjonene på Agder blir tatt vare på for framtida, gjennom aktiv innsamling og formidling. Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk.

En omfattende samling tradisjonsmateriale

33.000 digitaliserte lydkutt, 7000 foto, notemateriale, vise- og stevbøker, video/film, fagbibliotek m.m. Innsamlingsarbeidet pågår kontinuerlig, så samlingene er i stadig vekst.

På folkemusikkarkivet sine hjemmesider kan man søke i arkivet sin musikksamling. På disse sidene er det også en søkbar database på ca. 2500 stev (Stevbasen), der man kan finne stev til de fleste anledninger.

Folkemusikkarkivet holder til på Setesdalsmuseet på Rysstad i Valle kommune. Her har vi trivelige lokaler med eget lytte-/studierom, der publikum uforstyrra kan lytte og lete i arkivet sine samlinger. 

Agder folkemusikkarkiv - Agderfolk