Tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer

Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Agder. Ordningen skal bidra til tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling som kommer flere aktører i fylket til gode.

Søknadsfrist: 10. februar.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søk her

 

KONTAKT