Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal medvirke til at alle elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. 

Elevene skal lettere få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå, og blir finansiert av fylkeskommunen, bl.a. gjennom spillemidler. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene utvikler også sine egne program. Grunnskoler i alle kommunene på Agder får både fylkeskommunale og kommunale DKS-tilbud. De videregående skolene får fylkeskommunale DKS-tilbud.

Mer informasjon om DKS-programmet for inneværende skoleår finner du ved å trykke på lenken under teksten. Videregående skoler kan velge hva de vil delta på, grunnskolene får tildelt. For å finne hva din skole skal ha kan du legge inn skolenavn i menyen til venstre på programsiden.

DKS-program Agder

Er du utøver? Da kan du levere forslag til DKS-programmet i den nye DKS-portalen.

DKS-portalen