Bibliotektransport og fjernlån

Fra 1. mars 2024 er det Norsk Bibliotektransport (NBT) som kjører transportrutene i og utenfor Agder.


Kjøreruter i Agder


Nye kunder vil ved oppstart få besøk av en av NBTs sjåfører som overleverer nødvendige transportkasser til bibliotekene. Sjåføren vil også gi generell informasjon om besøksdag, samt innhente informasjon om hvor bokkasser skal hentes og leveres.

Kundesenter og avvik

Dersom biblioteket ønsker å melde avvik eller å snakke med noen i NBT,  kan kundesenteret kontaktes via:

 

Feriestengt / lukket bibliotek

Dersom biblioteket er stengt av en eller annen årsak, må det meldes til NBTs kundeservice eller til Tormod Alexander Haga med informasjon om hvilken periode stengningen gjelder. Dette for å spare unødig kjøring. 
Det kan avtales at sjåføren får nøkkel eller adgangskort dersom biblioteket ønsker at bibliotektransporten skal komme i stengeperioden.   
 

Endringer i avtalen

Dersom biblioteket ønsker endringer knyttet til avtalen, eksempelvis flere dager, må denne kommunikasjonen føres via avtaleeier Agder fylkeskommune. 

 

Merking av bøkene

I henhold til avtalen som er inngått med bibliotekene skal alle bøker følges av en slipp som forteller hvem som er avsenderbibliotek og mottakerbibliotek. NBT har gått til anskaffelse av et automatisk sorteringsanlegg som skal lette sorteringen av bøker. Det betyr at alle bøkene må merkes på samme måte.

Bøkene skal ha:

  • et innstikk i hver bok, på hvitt papir  
  • biblioteknummeret (libnr) til mottakerbiblioteket som tydelig vises på innstikket 
  • biblioteknummeret skrevet slik:  214 2900 (tre siffer – mellomrom – fire siffer)

Denne merkingen vil sikre at boken kommer frem til biblioteket på en rask og effektiv måte.
Dersom avsender har flere bøker til samme mottaker, kan dette samles i en kartong og en slipp kan skrives ut og festes sikkert på toppen av kartongen. (Man skal ikke bruke note-it lapper med farger eller sette strikk rundt flere bøker til samme mottaker, slik man kunne tidligere.)
Når det gjelder eksempelvis CD, så kan det være utfordrende å få festet slippen på en god måte. Her vil det være en god løsning å feste slippen med en strikk rundt CD-coveret.
 

Sjåførenes arbeidsmiljø

Vekten på kartongen bør ikke være mer enn 15 kg,. Dette for å sikre at sjåførene ikke blir overbelastet. Det er viktig å sikre arbeidsmiljøet til sjåførene på en god måte.
 

Foto av transportbil - Klikk for stort bilde NBT

 

Fjernlån

Biblioteksøk gir én inngang til norske bibliotekkataloger og kan benyttes av både bibliotek og brukere. Tjenesten eies av Nasjonalbiblioteket.

bibsok.no

Her er de reviderte retningslinjene for fjernlån

Her er serviceerklæring for lånere (feb. 2024) (PDF, 165 kB)