Biblioteksamarbeid i Agder

Fylkesbiblioteket i Agder legger vekt på å ha tett og hyppig kontakt med bibliotekene og har jevnlige møter med biblioteklederne i fylket.

Agder-bibliotekenes samarbeidsforum er opprettet for å styrke biblioteksamarbeidet og det bibliotekfaglige nettverket i fylket.

Samarbeidsforumet skal representere både folkebibliotekene, fylkesbibliotekene, universitetsbiblioteket og bibliotek i videregående skole.

Samarbeidsforumet innkalles til møte to ganger årlig. Fylkesbiblioteket er ansvarlig for innkalling og møtereferat.

 

Samarbeidsforumet har følgende mandat (vedtatt i møte 26.08.09):

  • Drøfte saker av felles interesse for biblioteksamarbeidet
  • Ta initiativ og foreslå tiltak i forhold til videre utviklingsarbeid