Fagforum vgs-bibliotek

Fagforum for bibliotekarer i videregående skole er et forum for kunnskaps- og erfaringsdeling, samt kompetanseheving av ansatte i disse bibliotekene. Vanligvis har vi minimum to fysiske heldagssamlinger i året, hvor vi møtes på ulike videregående skoler i fylket. På programmet står ofte en ekstern foredragsholder i tillegg til interne diskusjoner og utveksling av informasjon.  

Klikk for stort bilde ​​​Med koronarestriksjonene har vi innført månedlige digitale møter på Teams med ca. en times varighet, hvor vi tar opp ulike aktuelle temaer.

Se datoer i vår kalender

 

 


 

Hva er et godt skolebibliotek

Gode skolebibliotek gir bedre lesere, øker læringen og er et viktig pedagogisk verktøy i skolen. 

  • er en del av skolens pedagogiske planverk
  • har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  • åpent og bemannet i skolens åpningstider
  • satt i sammenheng med læreplanerer en læringsarena på tvers av fag
  • ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  • inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  • formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremme språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser

Kilde: Norsk Bibliotekforening

Til toppen