Fagforum vgs-bibliotek

Fagforum for bibliotekarer i videregående skole er et forum for kunnskaps- og erfaringsdeling, samt kompetanseheving av ansatte i disse bibliotekene. Vanligvis har vi minimum to fysiske heldagssamlinger i året, hvor vi møtes på ulike videregående skoler i fylket. På programmet står ofte en ekstern foredragsholder i tillegg til interne diskusjoner og utveksling av informasjon.  

Med koronarestriksjonene har vi innført månedlige digitale møter på Teams med ca. en times varighet, hvor vi tar opp ulike aktuelle temaer.

 

Gjelder for videregående skoler i Agder:
Utlånsavtale for skolebøker (PDF, 113 kB)


 

Hva er et godt skolebibliotek

Gode skolebibliotek gir bedre lesere, øker læringen og er et viktig pedagogisk verktøy i skolen. 

  • er en del av skolens pedagogiske planverk
  • har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  • åpent og bemannet i skolens åpningstider
  • satt i sammenheng med læreplanerer en læringsarena på tvers av fag
  • ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  • inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  • formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremme språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser

Kilde: Norsk Bibliotekforening

Til toppen