Fagforum vgs-bibliotek

Fagforum for bibliotekarer i videregående skole er et forum for kunnskaps- og erfaringsdeling, samt kompetanseheving av ansatte i disse bibliotekene. Forumet har både digitale og fysiske samlinger.

Månedlige digitale møter på Teams ble innført med koronarestriksjonene, Disse møtene har blitt videreført da de er effektive og tidsbesparende. Fra 2022 vil vi gjennomføre minimum en fysisk samling pr år.

Bibliotekene på de videregående skolene i Agder har en felles utlånsavtale for skolebøker:

Utlånsavtale skolebiblioteket (PDF, 104 kB)

 

Hva er et godt skolebibliotek

Gode skolebibliotek gir bedre lesere, øker læringen og er et viktig pedagogisk verktøy i skolen. 

  • er en del av skolens pedagogiske planverk
  • har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  • åpent og bemannet i skolens åpningstider
  • satt i sammenheng med læreplanerer en læringsarena på tvers av fag
  • ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  • inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  • formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremme språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser

Kilde: Norsk Bibliotekforening