Nasjonalt samarbeid

Fylkesbiblioteket deltar i ulike nasjonale nettverk. En viktig arena er fylkesbiblioteksjefskollegiet, som samler alle fylkesbiblioteklederne, og det årlige dialogmøtet med Nasjonalbiblioteket.

Utover dette deltar representanter fra fylkesbiblioteket i ulike faglige nettverk på tvers av regioner. Disse foraene, sammen med Nasjonal bibliotekstrategi, bidrar til god forankring og fremtidsrettet utvikling av biblioteksektoren i Norge.

Plan:
Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023
Utvidet nasjonal bibliotekstrategi 2020- 2025