Fylkeskommunale prosjektmidler til bibliotek i Agder

Fylkesbiblioteket lyste ut midler til prosjekter i bibliotek med søknadsfrist 1.mars. 

Foto av hånd med mynter - Klikk for stort bilde Flickr, CC BY-SA 2.0

Ved fristens utløp var det kommet inn søknader for til sammen 391.500. Den totale potten til utdeling er på 250.000, så dessverre kan vi ikke støtte alle de fine forslagene som kommer inn.

I denne runden ble aktiviteter knyttet til dagsturhyttene prioritert og arrangementer rettet mot ungdom. Vi har også tatt hensyn til hvem som har fått avslag på søknader eller ikke søkt de siste tre årene.

 

 

 

Fylkeskommunale prosjektmidler til bibliotek i Agder
Bibliotek Prosjektnavn Tildelte midler
Flekkefjord sammen med Lindesnesbibliotekene Flipp og Flora i biblioteket 21000
Froland Mennesket og naturen - en LitteraTur til Krossbu 32000
Kristiansand Litt-rar-tur - litteraturformidling i friluft 6000
Kristiansand avd. Tangvall Bjørnson i Søgne - bruk din stemme! 25000
Kristiansand avd. Tangvall sammen med Lillesand Gulrot-aksjonen 15000
Lillesand Ord i skogen: Forfatterbesøk på dagsturhytta for ungdom 20000
Lindesnesbibliotekene Aurebu - Escape Room 18000
Sirdal Gaming på biblioteket 62500
Tvedestrand Formidling i friluft - ungdom på tur til dagsturhytta 50000