Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek

Fylkesbibliotekene har sammen med OsloMet gått sammen om et to-årig prosjekt som skal gi bibliotekarer i folkebibliotek et løft i formidling av forskningsbasert kunnskap. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Målet med prosjektet er:  

 • Stimulere til livslang læring og mer bruk av åpen forskning og forskningsbasert kunnskap i befolkningen 
 • Øke bruken av folkebibliotek som åpne, uavhengige og tilgjengelige kunnskaps- og læringsarenaer
 • Styrke formell og uformell kompetanse blant bibliotekansatte
 • Styrke samarbeidet mellom universitetsbiblioteket og folkebibliotek
   

For å nå dette målet vil OsloMet og fylkesbibliotekene:

 • Gi tilbud om videreutdanning
 • Arrangere regionale workshops og kurs
   

Les mer om prosjektet på OsloMet sine nettsider her
 
Tilbud om videreutdanning for ansatte i folkebibliotek: "Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon".

Foto av studenter - Klikk for stort bilde OsloMet

 

Tekst på bildet: Ny videreutdanning: Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek. Søk innen 15. juni.

OsloMet har utarbeidet et studie som retter seg mot de som jobber i folkebibliotek og vil bli tryggere i rollen som veiviser i den store mengden forskningsbasert kunnskap som er åpent tilgjengelig for allmennheten.

 • Du vil få ferdigheter i å søke etter og formidle kilder til vitenskapelig kunnskap og vurdere formelle krav til faglige tekster. 
 • Den praktiske delen av studiet gir deg øvelse på søk og gjenfinning i relevante databaser. Du får særlig kunnskap om norsk forskning og de økonomiske modellene for åpen tilgang. 
 • Du vil dessuten få erfaring med læringsplattformen og verktøyene som brukes i norsk høyere utdanning, som vil gjøre deg bedre rustet til å veilede studenter som bruker biblioteket i sin studiehverdag.


Studiet er nettbasert, og arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, nettdiskusjoner, seminarer og selvstudium. Det er to individuelle arbeidskrav, ellers er det ingen obligatoriske aktiviteter.  Fullført studie gir 10 studiepoeng.

Mer informasjon om studiet finner du på sidene til OsloMet

Det må søkes gjennom Søknadsweb og søknadsfristen er 15. juni.

Prosjektet dekker studieplassen, men deltakerne vil måtte betale semesteravgiften selv. Studiestart er i september. 

Hvert fylke har fått tildelt tre studieplasser og dersom det er flere enn tre søkere, må fylkesbiblioteket fordele disse tre plassene. Studentene som har fått studieplass vil få svar fra OsloMet innen 1. juli.

Regionale workshops og kurs om forskningsbasert kunnskap og åpen forskning.
I alle landets fylker skal det gjennomføres kurs og workshops for bibliotekansatte. I Agder vil det bli arrangert en workshop 23.10.2024.

I denne workshopen tar vi for oss grunnleggende spørsmål som: hva er forskningsbasert kunnskap, hvor finner man kilder til åpent tilgjengelig forskning og hvordan bruker man disse kildene? Det faglige innholdet er utarbeidet av Universitetsbibliotekene ved OsloMet og UiA.

Mer informasjon finner du her.

Påmeldingslenke til workshop kommer.