Folkebibliotekstatistikken 2023

I årets statistikk er tallene for e-bøker forhåndsutfylt. Selv om det gjør arbeidet med statistikken litt enklere, er det fortsatt mange tall som må fylles ut manuelt. De fleste tallene har bibliotekene selv, men for digitale tjenester er det ikke alltid like lett å vite hva man skal fylle ut. Fylkesbiblioteket sender derfor ut en oversikt over tall for digitale tjenester i løpet av uke 7.

AI-generert bilde av statistikk i bibliotek - Klikk for stort bilde DALL•E

For bibliotek som ønsker å ha oversikt over sine egne tall for digitale tjenester har Bibliotek24 opprettet BibStat.no, et nettsted hvor statistikk for de digitale tjenestene samles. Tallene oppdateres hver måned, og alle bibliotekansatte som ønsker kan opprette en konto.

Opprett konto på BibStat her: Digitale innholdstjenester | Bibstat

For digitale tjenester som gis tilgang via IP-adresser stemmer dessverre ikke alltid tallene for den enkelte kommune. Dette skyldes at mange kommuner deler IP-adresser mellom seg, og da blir det ikke mulig å se hvor trafikken til en tjeneste kommer fra.  For å løse IP-problematikken, har vi i fylkesbiblioteket lagt sammen alle tallene for bruk av Flipp og Idunn for 2023, og fordelt dem ut på kommunene etter folketall.

Det har ikke vært mulig å hente tall for hele året fra statistikkmodulen til PressReader. Det var først i september tallene ble delt med BibStat. Tallene for bruk av PressReader er derfor ikke med, men vi har tallene for bestand og tilvekst.

I løpet av uke 7 sender vi ut en egen e-post til alle folkebibliotekene i Agder med oversikt over de fordelte tallene. Kommuner som vet at de ikke deler IP-adresse med andre, kan selv logge på BibStat og finne sine tall.