Fotoutstilling: Digital inkludering

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder har utviklet fotoutstillingen “Digital inkludering” i samarbeid med fotograf  Tomas Gunnarsson. I utstillingen deles erfaringer og tanker fra noen av dem som selv, eller på vegne av andre, har opplevd barrierer knyttet til bruk av digitale tjenester.

Bestill vandreutstillingen nå

Nå har flere bibliotek i Agder mulighet til å bestille vandreutstillingen til sitt bibliotek.

Meld på ditt bibliotek

Representantene i utstillingen er valgt ut basert på funn i rapporten «Digital sårbarhet: Hvem har høy risiko for å falle utenfor?", om spesielt utsatte grupper for digitalt utenforskap. Målet med utstillingen er å oppfordre publikum til deling av kunnskap om barrierer som kan føre til digitalt utenforskap, i tillegg å informere om sentrale offentlige aktører og tiltak for digital inkludering.

I februar og mars sto utstillingen i Kristiansand folkebibliotek, og i april ble den vist i Arendal bibliotek. Utstillingen har fått svært gode tilbakemeldinger fra både publikum på biblioteket og fra flere fagmiljøer som jobber med denne tematikken.

Barrierer knyttet til digital kompetanse

Foto av kvinne - Klikk for stort bilde Senter for likestilling UiA

   

67% av befolkningen mener at de har behov for å styrke de digitale ferdighetene sine.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, 2021.

Tema i fotoutstillingen

En av fem nordmenn opplever ulike barrierer som kan føre til digitalt utenforskap. Svake digitale ferdigheter er kun en av dem.

Andre barrierer kan være mangelfull tilgang til digitale tjenester, egen helse- og livssituasjon, forståelse for hvordan det offentlige er organisert, eller språkferdigheter. Barrierene kan øke terskelen for digital deltakelse i samfunnet og gjøre det vanskeligere å få tilgang til viktige tjenester.

Hvordan oppleves det å møte digitale tjenester man ikke behersker, har tilgang til eller mangler forutsetninger for å benytte seg av?

I utstillingen deler vi erfaringer og tanker fra noen av dem som selv, eller på vegne av andre, har opplevd barrierer knyttet til bruk av digitale tjenester. Her får du også råd fra tre sentrale offentlige aktører, som alle er opptatt av digital inkludering.

De som lager de digitale tjenestene våre, har et ansvar for å bygge ned barrierene slik at alle har mulighet til å delta. For å få til det, må vi samarbeide om å hente inn og dele kunnskap om barrierene vi opplever.

Disse står bak vandreutstillingen 

  • Utstillingen er laget av Senter for likestilling ved Universitetet i Agder
  • Fotograf: Tomas Gunnarsson
  • Design: Tress Design AS
  • Produksjon: Xpressprint AS