Immateriell kulturarv

Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk.

Fylkeskommunen bidrar spesielt gjennom arbeidet med folkemusikk- og folkedansarkiv og prosjektet Setesdalsfolk til bevaring, formidling, innsamling og verdiskaping av Agders immaterielle kulturarv.

Til toppen