Regionaløkonomisk analyse av kunst og kultur

5. juni presenterte Oxford research en ny regionaløkonomisk analyse av kunst og kultur i Agder. Analysen viser en årlig verdiskapning på 5,4 milliarder kroner, utført av 5200 virksomheter i fylket.

Les rapporten her

Presentasjonen skjedde på den tradisjonsrike kulturkonferansen som arrangeres av Agder fylkeskommune.  Analysen er utarbeidet av Oxford research og det er sjefanalytiker Elisabet Sørfjorddal Hauge, som presenterte funnene på konferansen.

 Helt overordnet viser den følgende nøkkeltall: 
            - 5200 virksomheter innen kunst og kultur
            - 6500 sysselsatt
            - 5,4 milliarder kr. i direkte og indirekte verdiskaping

Mange bedrifter innen kunst og kultur

- I 2022 bestod kunst- og kulturnæringen i Agder av 5200 virksomheter. De fleste av disse var, ikke uventet, lokalisert i Kristiansand og Arendal. Til sammenlikning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, at det var 5280 virksomheter innenfor bygg og anleggsbransjen, 4510 virksomheter innenfor handel, 1030 overnattings- og serveringsvirksomheter, 890 virksomheter innenfor tjenester tilknyttet informasjonsteknologi, informasjonstjenester og telekommunikasjon, forklarer Elisabet Sørfjorddal Hauge.

En betydelig næring

- Når vi ser antallet bedrifter så mener jeg at Kunst og kultur-næring har gått litt under radaren. Men det er en sektor som er veldig viktig og bør løftes og synliggjøres. Nettopp det håper jeg Regionaløkonomisk analyse av kunst og kultur i Agder vil gjøre. Det sier Trond Backer, leder av næringsforeningen i Kristiansand. Han fortsetter:

- De årene jeg har jobbet på Sørlandet har denne næringen blitt sett på litt mye som kos og jeg opplever at folk lenge ikke har vært klar over hvor mye kunst og kultur faktisk betyr som næring og som samfunnsbygging. Næringen fortjener å bli tatt på alvor og jeg gleder meg til å lese analysen og få bedre forståelse for det som ligger bak tallene.  

Mange små bedrifter 

- På tross av et høyt antall kulturvirksomheter, viser vår undersøkelse at sektoren bare har 6500 årsverk i kunst- og kulturnæringene, forklarer Elisabet Sørfjorddal Hauge

 - De fleste virksomhetene har null eller ingen ansatte. Dette fordi det er mange enkeltpersonsforetak for bl.a musikere og andre kunstnere. Ved utgangen av 2023 var det til sammenlikning 34 695 sysselsatt innen helse- og omsorgstjenester, 51 685 sysselsatte innenfor varehandel, hotell- og restaurant, samferdsel, finanstjenester, forretningsmessige tjenester og eiendom, og 14 395 sysselsatte innenfor undervisning.  Også ser vi at det har vært en svak reallønnsutvikling innenfor kunst- og kulturnæringene. Reallønna har stått tilnærmet stille de siste 15 årene.

Er spent på hva tallene viser

- Cultiva skal sikre arbeidsplasser og gode levekår gjennom støtte til kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter. Vi håper derfor at den Regionaløkonomisk analyse av kunst og kultur i Agder, vil gi oss svar på hvordan det står til i Kristiansand særlig, men også på Agder mer generelt, det sier Kirsti Mathiesen Hjemdahl, direktør i Cultiva. 

- Jeg gleder meg til å gå i dybden på tallene, men konstaterer at en verdiskapingsbidrag på 5,4 milliarder kroner og 6 500 sysselsatt i arbeid med kunst og kultur allerede gjør feltet til en sterk bidragsyter for landsdelen. Men vi har ambisjoner om at det skal være enda høyere og da er kunnskap som dette verdifull å ta med seg. Også må vi se nærmere på hvorfor reallønnsutviklingen har vært så svak, sier Mathiesen Hjemdahl.

Hvorfor bestille regionaløkonomisk analyse av kunst og kultur på Agder?

- Agder fylkeskommune er opptatt av kunsten og kulturens betydning for at Agder skal være en attraktiv region for oss som bor her og de som kommer på besøk. Et av våre viktige mål er å jobbe for at kunstnere skal kunne leve av sitt arbeid og ha lyst til å jobbe og bo i Agder. Da er det viktig for oss å bidra til økt kunnskap om kunsten og kulturens bidrag til sysselsetting og verdiskapning. Vi håper analysen vil gi politikere og andre beslutningstakere økt innsikt i hva kunst og kultur sitt bidrag til utvikling i landsdelen, faktisk er, forklarer Kristin Tofte Andressen, fylkesdirektør for næring, kultur og kulturminnevern.