Agderstipendet

Agderstipendet tildeles en skapende og utøvende kunstner med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner.

Stipendet gir en anledning til faglig fordyping, forskning og produksjon i Agder over en lengre tidsperiode. Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på Agderstipendet.

Søknadsfrist: 15. august 2024. 

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadskjema (Krever innlogging)

 

Agder fylkeskommunes retningslinjer for Agderstipendet

1. Formål

Agderstipendet tildeles en skapende og utøvende kunstner med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet gir en anledning til faglig fordyping, forskning og produksjon i Agder over en lengre tidsperiode. Agderstipendet skal bidra til å styrke muligheten for utvikling og sikre høy kvalitet hos kunstnere som bor og arbeider i fylket. Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på Agderstipendet.

2. Tildeling

Fylkeskommunen deler ut ett Agderstipend på kr 250 000 hvert år.

Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader.

Saksbehandlingen skjer administrativ ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som fremmer innstilling til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for vedtak.

3. Vilkår

  • Søker skal være bosatt og virksom i Agder.
  • Søknaden skal inneholde CV og en prosjektbeskrivelse som viser profesjonalitet og gjennomføringsevne.
  • Søker plikter å oppgi andre stipend som er mottatt tidligere eller i stipendåret.
  • Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt jf. skatteloven § 5-10a, forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere punkt 13.7 jf. pkt.4.

4. Rapportering

Etter avsluttet stipendperiode, og senest ett år etter mottatt stipend, skal stipendmottaker rapportere hvordan midlene er blitt brukt.