Arbeidsstipend for kunstnere

Formålet med arbeidsstipendet er å gi profesjonelle kunstnere muligheten til kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter.

Arbeidsstipendet skal motivere og åpne muligheten for økt kompetanse innen egen kunstnerisk virksomhet. Profesjonelle kunstnere innenfor alle kunst- og kulturfelt kan søke arbeidsstipend.

Søknadsfrist: 15. august 2024.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging) 

Agder fylkeskommunes retningslinjer for arbeidsstipend

1. Formål

Formålet med arbeidsstipendet er å gi profesjonelle kunstnere muligheten til kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter. Arbeidsstipendet skal motivere og åpne muligheten for økt kompetanse innen egen kunstnerisk virksomhet. Stipendet kan bidra til bedre leve- og arbeidsvilkår for kunstnere som bor og arbeider i fylket. Profesjonelle kunstnere innenfor alle kunst- og kulturfelt kan søke arbeidsstipend.

2. Tildeling

Fylkeskommunen deler ut to arbeidsstipend på kr 150 000 per stipend hvert år.

Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader.

Saksbehandlingen skjer administrativ ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som fremmer innstilling til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for vedtak.

3. Vilkår

  • Søker skal være bosatt og virksom i Agder.
  • Søknaden skal inneholde en CV og en prosjektbeskrivelse som viser profesjonalitet og gjennomføringsevne.
  • Søker plikter å oppgi andre stipend som er mottatt tidligere eller i stipendåret.
  • Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt jf. skatteloven § 5-10a, forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere punkt 13.7 jf. pkt.4.

4. Rapportering

Etter avsluttet stipendperiode, og senest ett år etter mottatt stipend, skal stipendmottaker rapportere hvordan midlene er blitt brukt.