Etableringsstipend for kunstnere

Etableringsstipendet tildeles en kunstner som etablerer virksomhet i Agder. Stipendet skal bidra til å fremme kunstfaglig aktivitet av høy kvalitet i etableringsfasen. Stipendet kan brukes til produksjon, formidling og faglig utvikling. Profesjonelle og nyutdannede kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på etableringsstipend. 

Søknadsfrist 1. september.

 

Søkere må logge inn via ID-porten.

 

SØK HER

Agder fylkeskommunes retningslinjer for etableringsstipend 

 

1. Formål

 

Etableringsstipendet tildeles en kunstner som etablerer virksomhet i Agder. Stipendet skal bidra til å fremme kunstfaglig aktivitet av høy kvalitet i etableringsfasen. Stipendet kan brukes til produksjon, formidling og faglig utvikling. Ulike typer etableringsutgifter er relevante, for eksempel midler til leie av lokaler eller innkjøp av utstyr. Profesjonelle og nyutdannede kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på etableringsstipend.

 

2. Tildeling

 

Fylkeskommunen deler ut ett etableringsstipend på kr 50 000 hvert år.

Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader.

Saksbehandlingen skjer administrativ ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som   fremmer innstilling til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for vedtak.

 

3. Vilkår

 

  • Søker skal være bosatt og virksom i Agder.
  • Søknaden skal inneholde CV og en prosjektbeskrivelse som viser profesjonalitet og gjennomføringsevne.
  • Søker plikter å oppgi andre stipend som er mottatt tidligere eller i stipendåret.
  • Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt jf. skatteloven § 5-10a, forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere punkt 13.7 jf. pkt.4.
Til toppen