Idrettsstipend

Agder fylkeskommunes idrettsstipend tildeles unge idretts- og parautøvere, som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Stipendene skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Søknadsfrist 1. september.

Søkere må logge inn via ID-porten.

SØK HER

Agder fylkeskommunes retningslinjer for idrettsstipend

 

1. Formål

Idrettsstipend tildeles unge idretts- og parautøvere, som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Stipendene skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

2. Tildeling

Fylkeskommunen deler ut åtte idrettsstipend på kr 40 000 hvert år.

Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader.

Saksbehandlingen skjer administrativ ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som fremmer innstilling til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for vedtak.

3. Vilkår

  • Utøver skal være fra Agder, eller representere en klubb i fylket
  • Utøver må være i aldersgruppen 16 og 23 år
  • For søkere under 18 år skal foresatte skrive under på en erklæring om at utøveren kan motta stipendet
  • Utøver må vise til gode resultater på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå det siste året, og vise til gode utviklingsmuligheter
  • Ved fordeling legges det vekt på en rimelig spredning mellom idrettsgrener
  • Stipendet kan kun mottas én gang av samme utøver

4. Rapportering

Etter avsluttet stipendperiode, og senest ett år etter mottatt stipend, skal stipendmottaker rapportere hvordan midlene er blitt brukt. Idrettsstipendene er ikke regnet som skattepliktige. 

Til toppen