Tilskudd til frivillig musikkliv og barne- og ungdomsorganisasjoner

Agder fylkeskommune har delegert tilskuddsordningene til det frivillige musikklivet og barne- og ungdomsorganisasjoner til henholdsvis Agder Musikkråd og Barne- og ungdomsrådet i Agder.