Tilskudd til bibliotek

Agder fylkeskommune gir økonomisk støtte til tiltak og prosjekter i folkebibliotek og bibliotek i videregående skole. Formålet med tilskuddet er å stimulere til aktivitet og utvikling i bibliotekene i regionen.

Nattanan Kanchanaprat, Pixabay Det kan søkes om midler til gjennomføring og utprøving av prosjekter og aktiviteter som bidrar til å oppfylle bibliotekets hensikt og formål og som er med på å skape en attraktiv og inkluderende region. Tiltaket bør ha overføringsverdi.

Det gis ikke støtte til innredning eller oppussing av lokaler eller andre utgifter som skal dekkes av ordinær drift.

 

Søknaden må inneholde:

  • en kort beskrivelse av prosjektet
  • målsetting
  • organisering og fremdriftsplan
  • eventuelle samarbeidsparter
  • søknadssum
  • budsjett

Midlene utbetales i inneværende år, og må benyttes innen ett år etter tildeling. Det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/plakater/program etc.) at tiltaket støttes av Agder fylkeskommune. Bibliotekene leverer en kort sluttrapport etter endt prosjektperiode.

Søknadene behandles administrativt og tildeles så snart som mulig etter fristens utløp.

 

Søknadsfrist 10. februar. 

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søk her

 

Kontakt: Seksjonsleder Nina Stenbro, tlf. 957 89 289, epost: Nina.Stenbro@agderfk.no

Til toppen