Tilskudd til utvikling av lokal frivillighetspolitikk

 Agder fylkeskommune har en tilskuddsordning til kommuner som ønsker å utvikle en lokal frivillighetspolitikk, og til kommuner som vil revidere / fornye sin.  

Om tilskuddet

Å ha en lokal frivillighetspolitikk vil legge til rette for systematisk og aktiv samhandling mellom kommunen og frivilligheten, noe som gir merverdi til begge.  

I Agder fylkeskommunes frivillighetsstrategi er ett av fem delmål: «Innen 2025 har alle kommunene på Agder vedtatt egen frivillighetspolitikk».  Agder fylkeskommune har derfor etablert en stimulerings- og tilskuddsordning (fram til og med 2025), som kan brukes til kommuner i Agder sine kostnader med å utvikle en lokal frivillighetspolitikk i samarbeid med lokale frivillige lag og organisasjoner. Søkerkommunene må vise til en egenandel som tilsvarer søknadssum.