Ung Kultur Møtes (UKM)

Hva er Ung Kultur Møtes?

Ung Kultur Møtes er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. Det er en visningsarena for ung kultur. UKM er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesfestival og hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

Fagpanelets utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden på den lokale festivalen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

Så godt som alle kommuner i Agder arrangerer UKM, enten alene eller sammen med andre kommuner. Det er UKM-kontakten i den enkelte kommune som er kontaktperson og lokalarrangør. Fylkeskontakten planlegger og gjennomfører fylkesfestival, vedlikeholder regionalt nettverk og har ansvar for oppfølging til UKM landsfestivalen.

For mer informasjon om festivalene og påmelding, følg lenka her:

Agder (ukm.no)