Uprisen - Norges eneste rene ungdomspris

Uprisen er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok. Hvert år deltar rundt 1000 ungdommer i kåringen. 

Om Uprisen

Ungdom anmelder alle norske ungdomsbøker fra inneværende år. Anmeldelsene skrives og legges inn i vår base i høstsemesteret. Basen stenger 15. desember. All ungdom i ungdomsskolealder kan registrere seg og anmelde. For å sikre at alle aktuelle bøker blir anmeldt utnevner Foreningen !les 33 kritikerklasser som får tilsendt anmeldereksemplar mot å anmelde bøkene. Ønsker din klasse å anmelde bøker?

I desember samler vi alle anmeldelsene og sender dem til nominasjonsjuryen. Nominasjonsjuryen består av fem ungdommer i ungdomsskolealder. Jurymedlemmene velges ut basert på søknader. Plassene i juryen utlyses på våre nettsider i oktober. Nominasjonsjuryens oppgave er å nominere fem bøker basert på anmeldelsene. Nominasjonsmøtet er i midten av januar. Dagen etter offentliggjøres nominasjonene. Juryen har også anledning til å lage en langliste over bøker som i tillegg til de nominerte, fortjener hederlig omtale.

De fem nominerte bøkene sendes videre til elleve juryklasser. Juryklassenes oppgave er å lese og diskutere de nominerte bøkene grundig. To representanter fra hver juryklasse velges til storjuryen, det siste og avgjørende leddet. Ønsker din klasse å være jury? Ta kontakt med ditt fylke.

På storjurymøtet, dagen før prisutdelingen, møtes to representanter fra hver juryklasse og diskuterer seg fram til en vinner.

Prisen deles ut under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer siste torsdag i mai.

Bakgrunn

Sammen med Norsk Litteraturfestival tok Foreningen !les i 2006 initiativet til en ungdomsbokkåring der ungdom selv leser og vurderer utvalgte ungdomsbøker og episke tegneserier/billedbøker. Etter et vellykket pilotprosjekt  i 2007 med ca. 150 deltakende 9. klassinger fra fem skoler i Oppland og Hedmark, har Uprisen blitt delt ut årlig av en nasjonal jury. Fra 2007 t.o.m. 2010 ble de fem nominerte titlene valgt ut av en voksenjury. Fra og med 2011-kåringen velges de fem nominerte bøkene ut på bakgrunn av ungdoms anmeldelser av alle årets norske ungdomsbøker. Fra og med kåringen i 2022 deltar samtlige fylker med hver sin juryklasse.

Målsetting

  • Å ta ungdom på alvor ved å anerkjenne dem som en ressurs i vurderingen av litteratur skrevet for dem.
  • Å synliggjøre ungdomslitteraturen – øke bevisstheten rundt og kunnskapen om den hos formidlere og media.
  • Å  skape positive møter mellom elevene og litteraturen, møter som kan gi grobunn for livslang leselyst.

Uprisen - årets ungdomsbok