Den kulturelle skolesekken

Innenfor den kulturelle skolesekken (DKS) er det mange prosjekter som omhandler ulike former for kulturarv. Dette er en flott arena for å formidle kunnskap om vår forhistorie.

DKS tilbyr opplegg både for grunnskolen og for den videregående skolen.

Program for DKS Agder

DKS administreres av avdelingen for Kultur, idrett og frivillighet. De har en egen nettside for DKS.

Arkeolog for en dag - et opplegg i den kuturelle skolesekken. Agder fylkeskommune   

Til toppen